Layout

Det har meget stor betydning hvordan man indretter arbejdspladsen rent layout-mæssigt.

Her kan et spagetti-diagram være meget praktisk at benytte – det giver syn for sagen uden de store anstrengelser i opstarten – efterfølgende kan det godt “trække tænder ud” – da man måske skal til at ændre hele produktionshallen – eller flytte rundt på kontormiljøet.

Et spagettidiagram viser om arbejdslayout er optimal

Layout-ændringer er ofte med til at produktiviteten stiger markant – både i produktion og administration