Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalysen er et meget effektivt værktøj når man arbejder med LEAN.

Analysen giver mulighed for at man på tværs af afdelinger følger et produkt eller en ydelse igennem hele værdikæden, og derved får indblik i alle led i kæden.

Desuden er værdistrømsanalysen rigtig god til at belyse hvilke andre LEAN-værktøjer man med fordel kan benytte under LEAN-implementeringen. – Kommer man for eksempel frem til at man har svært ved at overskue noget, kan det være en god ide at indføre manuelle tavler som kan være med til at skabe overblik, eller man finder ud af, at der ikke er helt styr på hvor alting er – her kommer 5S så ind som et effektivt værktøj.

Vælg mellem disse dias, alt efter hvad du skal omkring værdistrømsanalyser:

Introduktion til værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyse i administrative processer

Værdistrømsanalyse i produktion

Du kan også se min præsentation af værdistrømsanalyser på denne film:

Derudover har du muligheden for at få et gratis LEAN-hæfte omhandlende værdistrømsanalyser ved at kontakte mig – se mere om hæfterne på min hjemmeside: Storgaard Innovation

Vil du have intern uddannelse i at lave værdistrømsanalyser, så kontakt mig – jeg har meget gode erfaringer med denne form for uddannelse – hvor du sammen med nogle kolleger laver analyser under uddannelsen – det er rent win-win.